Korišćenje i održavanje sočiva

Detaljan pregled i procena vašeg stila života pomoći će oftalmologu da utvrdi koja kontaktna sočiva i koji rastvor za njihovo održavanje će biti najbolji za vas. Medjutim to nije sve što je potrebno za optimalno zdravlje oka. Neophodne su takodje i dobre higijenske navike u održavanju sočiva kako biste izbegli nekomfor, zamućen vid i rizik od infekcije oka.

Značaj dobrog održavanja kontaktnih sočiva

Jasan vid, komfor i brojne pogodnosti – sve su to razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju da nose kontaktna sočiva. Ali ukoliko se sočiva ne održavaju pravilno može doći do nekomfora i ugrožavanja zdravlja oka, a time se dovodi u pitanje dalje nošenje kontaktnih sočiva. Zato pratite savete lekara, pridržavajte se ovih jednostavnih koraka i bićete dugo vremena zadovoljan nosilac kointaktnih sočiva. Višenamenski rastvori, koji istovremeno čiste, ispiraju, dezinfikuju i čuvaju sočiva, a neki ih i rekondicioniraju, su najčešći i najpopularniji metod održavanja kontaktnih sočiva. Medjutim nisu svi višenamenski rastvori isti. Proverite sa vašim specijalistom koji rastvor najviše odgovara vašim sočivima kako biste postigli maksimalnu udobnost i zdravlje oka.

Preporučujemo OPTI-FREE višenamenske dezinfekcione rastvore

Stavljanje mekih kontaktnih sočiva

Dobro operite ruke sapunom, isperite ih i obrišite čistim ubrusom
Istresite na dlan sočivo i tečnost iz kutijice. Stavite sočivo na vrh kažiprsta. Proverite da li je okrenuto na pravu stranu.
Povucite slobodnom rukom gornji kapak na gore, a srednjim prstom druge ruke donji kapak na dole.
Pogledajte na gore i stavite sočivo na beonjaču oka.
Pogledajte na dole i trepnite da centrirate sočivo.

Skidanje mekih kontaktnih sočiva

Dobro operite ruke sapunom, isperite ih i obrišite čistim ubrusom.
Pogledajte na gore i srednjim prstom povucite na dole donji kapak.
Kažiprstom iste ruke povucite sočivo na dole na beonjaču oka.
Stisnite sočivo izmedju kažiprsta i palca i uklonite ga sa oka.
 
Napunite praznu kutijicu za sočiva sa rastvorom za održavanje.
Stavite sočivo na dlan i dobro ga navlažite sa rastvorom za održavanje sočiva.
Kažiprstom druge ruke dobro protrljajte sočivo nekoliko sekundi sa obe strane.
Uzmite bočicu rastvora za održavanje i dobro isperite sočivo sa konstantnim mlazom od par sekudni.
 
Stavite sočivo u kutijicu, dobro zavrnite poklopac i sačekajte najmanje 6 sati pre nego što ponovo postavite sočivo.
 

Šta obavezno raditi, a šta nikada ne raditi kada je održavanje kontaktnih sočiva u pitanju:

DA
Radite uvek
DA: Pridržavajte se striktno režima nošenja koji vam je prepisao lekar i zamenite sočiva na vreme.
DA: Ako su vaše oči crvene, irititane ili vam se promenio vid, odmah skinite sočiva i obratite se vašem oftalmologu.
DA: Uvek rukujte sočivima čistim i suvim rukama. Dobro operate, isperite i osušite ruke čistim ubrusom pre nego što dodirnete vaša sočiva.
DA: Uvek koristite svež rastvor za čišćenje, ispiranje i čuvanje vaših sočiva. Uvek bacite iskorišćen rastvor i sipajte u praznu kaseticu nov, svež rastvor.
DA: Držite bočicu rastvora zatvorenu nakon upotrebe. Iskoristite rastvor pre isteka roka naznačenog na bočici. Menjajte kaseticu za čuvanje sočiva redovno, prema uputstvu stručnjaka ili po uputstvu uz proizvod.
DA: Stavite sočiva pre šminkanja i skinite sočiva pre skidanja šminke.
NE
Ne radite nikad
NE: “Rastežite” nošenje sočiva preko propisanog vremena. Ako je rečeno da menjate sočiva na mesec dana, to znači na mesec dana, a ne na mesec ipo ili dva.
NE: Koristite pljuvačku, tekuću vodu sa slavine ni bilo šta drugo osim rastvora za sočiva da biste podmazali, navlažili ili očistili vaša sočiva
NE: Dodirujte vrhom bočice rastvora bilo koju površinu, uključujući vaše prste, oči ili kontaktna sočiva.
NE: Izlažite vaša kontaktna sočiva bilo kakvoj vodi – tekućoj sa slavine, flaširanoj, destilovanoj, bazenskoj, rečnoj, jezerskoj ili morskoj
NE: Budite štedljivi sa rastvorom za sočiva. Ne koristite manje rastvora i ne koristite već korišćen rastvor.
NE: Menjajte brend rastvora , osim po preporuci stručnjaka za kontaktna sočiva. Nisu svi rastvori isti.
NE: Delite kontaktna sočiva ni sa kim. To je jako loše i veoma nehigijenski i stoga opasno po zdravlje