Silikon hidrogel meka kontaktna sočiva

Silikon hidrogel je materijal nove generacije. Nekada se smatralo da je sadržaj vode kontaktnog sočiva ključni faktor za zdravlje, udobnost i dužinu nošenja. Razvoj nauke i tehnologije doneo nam je saznanje da je prilikom nošenja kontaktnih sočiva najvažnija propusnost kiseonika. Kiseonik je neophodan za zdravlje rožnjače. Potrebno je da rožnjača dobije dovoljno kiseonika, kako bi se sprečila hipoksija praćena nizom simptoma i tegoba i omogućilo njeno normalno finkcionisanje. Silikon hidrogel materijal kontaktnih sočiva ima značajno viši Dk (propusnost kiseonika), od običnih, hidrogel kontaktnih sočiva što omogućava dolazak kiseonika do rožnjače ne samo preko tankog suznog filma ispod sočiva već mnogo više direktno kroz materijal sočiva. Kompanija ALCON, ranije CIBA VISION, je prva u svetu napravila kontaktna sočiva od silikon hidrogel materijala i postavila standard koji se sada već uveliko primenjuje. Kompanija ALCON stalno unapređuje svoja silikon hydrogel kontaktna sočiva uvodeći brojne revolucionarne inovacije! Kompanija ALCON u ponudi ima više vrsta silikon hidrogel kontaktnih sočiva:

Sociva nove generacije

Silikon hidrogel meka kontaktna sočiva za mesečnu zamenu sa gradijentom vode:

  • Cela familija ovih silicon hidrogel kontaktnih sočiva TOTAL30™ napravljena je tako da ima gradijent vode, tj da se sadrzaj vode povećava od jezgra sočiva ka površini sočiva, tako da na površini sadržaj vode iznosi skoro 100%. To znači da oko ne dodiruje kontaktno sočivo nego prijatna vlažna obloga. Na ovaj način postiže se neverovatna udobnost svih 30 dana nošenja. TOTAL30™ su prva i jedina mesečna kontaktna sočiva koja imaju takvu tehnologiju. Osim toga, TOTAL30™ sočiva primenjuju i Celligent tehnologiju koja podrazumeva da biomimetička nanovlakna polimera sočiva oponašaju strukturu ćelija rožnjače što doprinosi boljem vlaženju, većoj udobnosti i smanjenju nakupljanja bakterija i štetnih depozita. Familija obuhvata sledeća kontaktna sočiva:
  • Revolucionarna silikon hidrogel mesečna kontaktna sočiva sa gradijentom vode TOTAL30™ koja ne samo što propuštaju veoma mnogo kiseonika do oka, nego imaju i posebnu tehnologiju gradijenta vode koja obezbeđuje da sadržaj vode na površini sočiva dostigne 100%, tako da je jedino što dodiruje oko prijatna vlažna obloga.

 

Sociva nove generacije

Silikon hidrogel meka kontaktna sočiva za mesečnu zamenu:

  • Cela familija kontaktnih sočiva AIR OPTIX® PLUS HYDRAGLYDE®  ima veoma visoku propusnost kiseonika upravo zbog silikon hidrogel materijala i izuzetne karakteristike vlažnosti i otpornosti na depozite. Familija obuhvata sledeća kontaktna sočiva:

 

Sociva nove generacije

Silikon hidrogel meka kontaktna sočiva za dnevnu zamenu (jednodnevna):