Godišnja sočiva

Godišnja sočiva se menjaju na 6 do 12 meseci. Period zamene je individualan i vrši se na osnovu saveta oftalmologa u zavisnosti od stanja oka.

Ova sočiva imaju jako malu propustljivosti kiseonika. Materijal od koga su napravljena vremenom vezuje za sebe nečistoće i depozite kao i materije iz sredstva za održavanje, što je razlog nastajanja čestih infekcija i alergija.

Zbog toga svakako nisu za preporuku kao prvi izbor. Danas se godišnja sočiva koriste samo za korekciju visokih dioptrija i parametara koji izlaze iz ospega proizvodnje sočiva za planiranu zamenu (mesečna i dnevna), a to je u veoma malom broju slučajeva.


 

 

Pratite nas